Prva stran / Projektna ekipa
Projektna ekipa

AVTORJI PEDAGOŠKEGA SLOVNIČNEGA PORTALA: Špela Arhar Holdt, Gaja Červ, Polona Gantar, Iztok Kosem, Karmen Kosem, Irena Krapš Vodopivec, Simon Krek, Sara Može, Tadeja Rozman, Ana Marija Sobočan, Mojca Stritar, Ana Zwitter Vitez.


ŠIRŠA EKIPA IN SODELAVCI PO NALOGAH

Koordinacija: Špela Arhar Holdt, v času por. odsotnosti Iztok Kosem.

Analize in priprava projektnih specifikacij: Katja Dragar, Urška Jarnovič, Karmen Kosem, Nina Ledinek, Nina Modrijan, Tanja Svenšek, Mojca Šorli, Jerneja Umer, Ana Zwitter Vitez, Urška Vranjek.

Kategorizacija jezikovnih napak v korpusu Šolar: Sara Može, Tadeja Rozman,
Mojca Stritar, Ana Zwitter Vitez

Priprava slovničnih vsebin: Špela Arhar Holdt, Gaja Červ, Iztok Kosem, Irena Krapš Vodopivec, Sara Može, Mojca Stritar.

Fotografije na portalu: Ana Marija Sobočan.

Oblikovanje in zasnova skeleta spletne strani: Matjaž Smole, Primož Smole, Jernej Špende (
Renderspace).

Razvoj sistema za administracijo spletnih vsebin: Rok Pišek (
Evolucija).

Strokovni svet: Helena Dobrovoljc, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Simon Krek, Nataša Logar Berginc, Tadeja Rozman, Darinka Verdonik.

Tehnična in programerska podpora: Mihael Arčan, Peter Ljubič, Simon Rigač, Miro Romih.


SI PRVIČ NA STRANI?
Oglej si posnetek, ki ti bo pokazal,
kako je portal sestavljen in kako ga uporabljati.
POSNETEK »