Prva stran / Poglavja o priročnikih in virih
Poglavja o priročnikih in virih

Trenutno je na Pedagoškem slovničnem portalu šest poglavij, ki na kratko predstavljajo jezikovne priročnike in vire za slovenščino, ki so na voljo na spletu.

Zakaj je poglavij samo šest? Pedagoški slovnični portal je pilotni projekt. Pripraviti smo skušali spletni pripomoček, kakršen v slovenskem prostoru še ne obstaja. Zato smo morali veliko časa posvetiti vprašanjem, kako sploh pripraviti vsebine na portalu, kako raziskati jezikovne podatke iz besedilnih korpusov, kako vse skupaj postaviti na splet. V nadaljevanju moramo zbrati povratne informacije − kaj je dobro in kaj ne. Če bo portal med uporabniki dobro sprejet in bo odobreno nadaljevanje projekta, bomo na portal dodali še druga podobna poglavja.
 

  • Gigafida: Najsodobnejši korpus slovenskih pisnih besedil.
  • GOS: Korpus govorjene slovenščine.
  • Slogovni priročnik: Portal, ki razlaga pogoste jezikovne zadrege.
  • Sloleks: 100.000 slovenskih besed z vsemi oblikami.
  • SP 2001: Pravopisni slovar.
  • SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika.
SI PRVIČ NA STRANI?
Oglej si posnetek, ki ti bo pokazal,
kako je portal sestavljen in kako ga uporabljati.
POSNETEK »