Prva stran / Slovnična poglavja
Slovnična poglavja

Trenutno je na Pedagoškem slovničnem portalu osemnajst slovničnih poglavij. Vse teme, ki jih poglavja obravnavajo, so naštete spodaj.

Zakaj je poglavij samo osemnajst? Pedagoški slovnični portal je pilotni projekt. Pripraviti smo skušali spletni pripomoček, kakršen v slovenskem prostoru še ne obstaja. Zato smo morali veliko časa posvetiti vprašanjem, kako sploh pripraviti vsebine na portalu, kako raziskati jezikovne podatke iz besedilnih korpusov, kako vse skupaj postaviti na splet. V nadaljevanju moramo zbrati povratne informacije − kaj je dobro in kaj ne. Če bo portal med uporabniki dobro sprejet in bo odobreno nadaljevanje projekta, bomo na portal dodali še druga podobna poglavja.
 

 • "U redu" ni vedno v redu: Zapis predloga V.
 • Ko smo že pri otrocih, z otroki je križ: Sklanjanje besede OTROK.
 • Kdo zna rešiti ta problem: Nedoločnik in kratki nedoločnik
 • S škafcem in krpo gre lažje kot z metlo: Raba predloga Z/S.
 • S stricem Sašem sva tekla za avtobusom: Preglas
 • Če Eva ne more po jabolko, mora pa Adam: Glagola MOČI in MORATI.
 • H kavi so ponudili kilogram peciva, k čaju pa ničesar: Raba predloga K/H.
 • Nebo danes ne bo oblačno: Zapis zanikanih glagolov.
 • Prišel, videl, zmagal: Zapis opisnega deležnika na -L.
 • V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem: Besede s podvojenimi črkami.
 • Raje grem spat: Namenilnik.
 • Nihče ne bo vesel, če nobeden od vas ne bo pel: Zaimka NOBEDEN in NIHČE.
 • Nobeden od njih ni noben problem: Zaimka NOBEDEN in NOBEN.
 • Nenormalno se je zaljubila, ampak ne velikokrat: Zapis zanikanih prislovov.
 • Izsekali so izsušeno grmovje, da bi izsledili izsiljevalca: Besede, ki se začnejo na -izs.
 • Kam greste, ko imate čas? Glagolske končnice -te, -ta in -ste, -sta.
 • Gospodinji je zmanjkalo jagenjčka in svinjine: Besede, ki vsebujejo NJ.
 • Vse za prijateljstvo in ljubezen do bližnjega: Besede, ki vsebujejo LJ.
SI PRVIČ NA STRANI?
Oglej si posnetek, ki ti bo pokazal,
kako je portal sestavljen in kako ga uporabljati.
POSNETEK »