Prva stran / Informacije o portalu
Informacije o portalu

Pedagoški slovnični portal se posveča zadregam, s katerimi se slovenski šolarji pri pisanju v slovenščini tipično srečujete.

Portal je sestavljen iz slovničnih poglavij. Vsako poglavje vsebuje:

  • interaktivno razlago, ki predstavi problem in ponudi trike za njegovo reševanje,
  • povzetek, ki vsebino gesla predstavi na kratko,
  • rubriko za navdušene, ki prinaša zanimivosti in povezave na nove vsebine in
  • interaktivne vaje za utrjevanje znanja.

Fotografije na prvi strani portala smo posneli v različnih slovenskih mestih.

Poleg poglavij, ki se ukvarjajo z jezikovnimi problemi, na portalu najdeš tudi poglavja, ki so posvečena  
jezikovnim virom in priročnikom  za slovenščino. Ta poglavja razlagajo, kako najti odgovor na jezikovna vprašanja v različnih priročnikih in na kaj je treba ob tem paziti.
 

KAKO SMO PRIPRAVILI PORTAL
 
Naša projektna ekipa je portal pripravljala približno štiri leta.
 
Najprej smo se morali odločiti, katere teme bomo predstavili. Ker nismo želeli na pamet ugibati, s čim imate šolarji pri pisanju težave, smo naredili naslednje: s pomočjo učiteljev iz cele Slovenije smo zbrali veliko količino besedil, ki ste jih šolarji napisali pri pouku. Besedila smo (z učiteljskimi popravki vred) pretvorili v elektronsko obliko,
ročno razvrstili jezikovne napake, statistično analizirali - in tako dobili seznam problemov.
 
Med temi problemi izbrali manjše število takšnih, ki so se nam zdeli primerni za prva, testna poglavja. Za vsakega od izbranih problemov smo nato jezikoslovno analizirali velike količine realnega jezika. Seveda smo pri pripravi gesel izhajali iz pravil, ki veljajo v standardni slovenščini, vendar nas je zanimalo tudi, na kakšen način ta pravila živijo v realnem jeziku. Zakaj do določene jezikovne napake sploh prihaja? Kakšne napake se nam najbolj pogosto dogajajo? V katerih primerih pisci namenoma kršijo jezikovno pravilo in zakaj? Kakšno je razmerje med standardnim in nestandardnim jezikom? Kakšno je razmerje med jezikom, ki ga pišemo, in jezikom, ki ga govorimo? Kateri problemi so značilni samo za določene dele Slovenije, kateri pa so splošni?
 
Na podlagi analiz smo pripravili vsebine in zasnovali portal. Potrudili smo se, da bi bila poglavja preprosta, jasna in razumljiva. Nismo želeli uporabljati prevelike količine strokovnih izrazov in na dolgo govoriti o teoriji. V vsakem geslu smo želeli povedati samo tisto, kar potrebujemo, da bi rešili konkreten jezikovni problem. O teoriji slovenske slovnice je namreč že na voljo veliko drugega gradiva.
 
Pedagoški slovnični portal je nastal v sklopu projekta
Sporazumevanje v slovenskem jeziku, ki sta ga v letih 2008-2013 financirala Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.  

Želimo vam prijetno klikanje!

SI PRVIČ NA STRANI?
Oglej si posnetek, ki ti bo pokazal,
kako je portal sestavljen in kako ga uporabljati.
POSNETEK »