Prva stran / Kako se pravilno zapiše? / Zapis opisnega deležnika na -l
To poglavje je pravo zate, če imaš tovrstne težave:
Zapis opisnega deležnika na -l
Na drugi strani te bom počakav.
Na drugi strani te bom počakal.
10


No_bullet Zelo veliko se je igrav, ko je imel prosti čas.
  Arrow_bullet  
Yes_bullet Zelo veliko se je igral, ko je imel prosti čas.
No_bullet Takrat sem si misliv: "Ko bom starejši, bom šel s kolesom na Lisco."
  Arrow_bullet  
Yes_bullet Takrat sem si mislil: "Ko bom starejši, bom šel s kolesom na Lisco."
No_bullet Kdo naj bi biu vitez?
  Arrow_bullet  
Yes_bullet Kdo naj bi bil vitez?
RAZLAGA Double_arrow POVZETEK Double_arrow VAJE Double_arrow
Bottom_shadow