Besede s podvojenimi črkami
V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem.
Izberi pravilno možnost.
Pollitrske
Politrske
kozarce napolnimo z zelenjavo.
Politika in gospodarstvo ne delujeta v
vakuumu
vakumu
.
Bili smo boljši od tekmecev in si
prigrali
priigrali
več priložnosti.
Organizator in
sorganizator
soorganizator
sta vložila zelo veliko napora.
Pouk je potekal po prvi konferenci drugega
polletja
poletja
.
Helikopter se je zaletel v radijski
odajnik
oddajnik
.
Kakšni so nagibi za nove,
vsevropske
vseevropske
raziskave trga?
Vojska je
poostrila
postrila
nadzor na mejah in letališčih.
Starec je vstal in
odrsal
oddrsal
z negotovimi koraki.
Bolnik zahteva
štiriindvajseturni
štirindvajseturni
nadzor.