Raba predloga k/h
 H kavi so ponudili kilogram peciva, k čaju pa ničesar.
Izberi ustrezno možnost.
K
H
popularizaciji košarke veliko pripomorejo tudi naši igralci.
Z veseljem ugotavljam, da se košarka spet vrača
k
h
gledalcem.
Slovenci smo nagnjeni
k
h
kršenju cestnoprometnih predpisov.
Mestni svet poziva upravo akvarija
k
h
takojšnjemu odstopu.
Menijo, da je njihov pristop
h
k
katerikoli nalogi najboljši.
Naj vam ne bo žal poti
h
k
gradbenemu strokovnjaku ali pravniku.
Iti je moral skozi gozd
k
h
gospodarju, da mu sporoči o nezgodi.
Na vabilo
h
k
ogledu indijskih filmov se splača odzvati.
O izrečenih kritičnih pripombah
k
h
gradivu ni želela govoriti.
Ker mi je pogled ves čas drsel
h
k
slikam, je zaradi tega bila živčna tudi mati.