Zapis zanikanih glagolov
Nebo danes ne bo oblačno.
Preberi primer. Ali so vsi zanikani glagoli v primeru zapisani pravilno ali ne?
Večina ljudi se ne zaveda, da denar pravzaprav ni tako zelo pomemben.
pravilno
napačno
Ne vem, zakaj vedno pomisliš na najslabšo možnost.
pravilno
napačno
Ne bodite tako zadržani v odnosu do nasprotnega spola.
pravilno
napačno
Pri sestavljanju šotora si moramo zagotoviti pomoč, sami nebomo zmogli.
pravilno
napačno
Niti plastični nož niti otroška pištola nista več prestrašila bančne uslužbenke.
pravilno
napačno
Nič me neskrbi bolj kot sindrom brezposelnega ali upokojenca.
pravilno
napačno
Če govoriš resnico, nesmeš zadržati plašča in denarja.
pravilno
napačno
Njen gospodarski uspeh pa je očitno nemore obvarovati pred katastrofami.
pravilno
napačno
Tudi sami smo vedeli, da šola za pisatelje neobstaja.
pravilno
napačno
Otrokom pokažemo in pomagamo, če sami neznajo.
pravilno
napačno