Besede, ki vsebujejo LJ
Vse za prijateljstvo in ljubezen do bližnjih.
Preberi primer in si oglej krepko označeno besedo. Je zapisana pravilno ali ne?
Stvari so šle prek roba in videl sem, da sem nezaželjen.
pravilno
napačno
Racman je kostanjeve, črne ter bele barve z modrim klunom.
pravilno
napačno
Ne morem verjeti, da lahko nekateri tako pluvajo po tebi.
pravilno
napačno
Vozelj je zanesljiv samo, če vežemo vrvi enake debeline.
pravilno
napačno
Veter je ves čas tekmovanja pihal s petnajstimi do dvajsetimi vozli.
pravilno
napačno
Povezava poljedelske dejavnosti z živinorejo ima določene prednosti.
pravilno
napačno
Čez tri dni se sošolke v šoli pogovarjajo o koncertu.
pravilno
napačno
Nikoli se ni imel za človeka z bujno domišlijo prav nasprotno, če že govorimo po resnici.
pravilno
napačno
Nikoli se ti ne bom mogla dovolj zahvaliti za prijaznost do očeta in do mene.
pravilno
napačno
Klub napornemu delavniku najde čas za konjičke.
pravilno
napačno