Sklanjanje besede OTROK
Ko smo že pri otrocih, z otroki je križ.


V tem poglavju bomo govorili o samostalniku otrok.


Samostalnik otrok je posebnost: v nekaterih oblikah te besede se namesto črke K pojavi črka C.
 

SKLON

1
2
3
4
5
6

VPRAŠALNICA

Kdo ali kaj?
Koga ali česa?
Komu ali čemu?
Koga ali kaj?
Pri kom ali čem?
S kom ali čim?

EDNINA

DVOJINA

MNOŽINA
Klikni na obliko v tabeli in si oglej primere, kako se izbrana oblika uporablja.