Besede s podvojenimi črkami
V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem.
Izberi nalogo.
1
Izberi pravilno možnost.
Pravi, da je z
izzidom
izidom
izjemno zadovoljen.
Solve_exercise_button
2
Preberi primer in si oglej krepko označeno besedo. Je zapisana pravilno ali ne?
Golf lahko igraš brez bojazni, da boš izval škandal.
pravilno
napačno
Solve_exercise_button