Zapis zanikanih prislovov
Nenormalno se je zaljubila, ampak ne velikokrat.
Izberi pravilno možnost.
V večini okoliščin se boste obnašali
ne odgovorno
neodgovorno
in se upirali dolžnostim.
Ne dolgo
Nedolgo
tega ste režirali muzikal Moje pesmi, moje sanje.
Vojak se po nesreči in
nehote
ne hote
zaleti v polkovnika.
Že majhna količina alkohola lahko
neugodno
ne ugodno
učinkuje na zdravje.
Denar je porabil hitro in povsem
neustrezno
ne ustrezno
.
Za nevesto je
nesporno
ne sporno
najpomembnejša obleka.
Vasi brez mladih so tako začele
nezadržno
ne zadržno
propadati.
Z resnimi stvarmi si se dovolj dolgo
neodgovorno
ne odgovorno
igrala!
Velike vsote denarja že nekaj časa odtekajo
ne znano
neznano
kam.
V Sloveniji je lesarska panoga
ne upravičeno
neupravičeno
zapostavljena.