Besede s podvojenimi črkami
V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem.
Izberi pravilno možnost.
Za nas je bil ves čas resen
izivalec
izzivalec
.
Organizator in
sorganizator
soorganizator
sta vložila zelo veliko napora.
Čisto
vseno
vseeno
mi je, koliko je ura.
Iza
Izza
vogala se je nenadoma prikazala pošast.
Hitro sem pogledal na
priimek
primek
zraven zvonca.
Policist
poseblja
pooseblja
javni red, je vzor zanj.
Za
šoloobvezne
šolobvezne
otroke in mlajše bo vstop prost.
Sedemesečna
Sedemmesečna
hčerkica pa je lepoto prevzela po mami.
Nevarno dogajanje je opazoval iz varne
oddaljenosti
odaljenosti
.
Vnetje sklepov
izveni
izzveni
v nekaj tednih brez posledic.