Besede s podvojenimi črkami
V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem.
Izberi pravilno možnost.
Razviti želijo svoje zmožnosti in
soblikovati
sooblikovati
javno življenje.
Bio meso pakirajo v
vakumske
vakuumske
vrečke in v kartone.
Organizator in
sorganizator
soorganizator
sta vložila zelo veliko napora.
Nove smuči ne dovoljujejo
oddrsavanja
odrsavanja
med zavoji.
Tekmovanje v
srednjeevropski
srednjevropski
ligi so začela tudi dekleta.
Nevarno dogajanje je opazoval iz varne
oddaljenosti
odaljenosti
.
Odgovornosti in
poblastila
pooblastila
je smiselno jasno določiti.
Zapiši manjkajoče
koordinate
kordinate
točk v svoj zvezek.
Ustavni sodniki so
poblaščeni
pooblaščeni
, da preganjajo diskriminacijo.
Pouk je potekal po prvi konferenci drugega
polletja
poletja
.