Besede s podvojenimi črkami
V oddaji se je soočil s pettonskim izzivalcem.
Izberi pravilno možnost.
Njun pevski vložek je
izval
izzval
lep odziv občinstva.
Zakaj ste leta 1993 ustanovili družbo
poblaščenko
pooblaščenko
?
Odgovornosti in
poblastila
pooblastila
je smiselno jasno določiti.
Kakšni so nagibi za nove,
vsevropske
vseevropske
raziskave trga?
Naš boj je
samoobrambni
samobrambni
boj.
Imeli smo
dvoodstotni
dvodstotni
delež.
Kdo bi lahko
kordiniral
koordiniral
napade na vlado?
Oddrgnila
Odrgnila
sem si koleno in se opraskala po licu.
Vnetje sklepov
izveni
izzveni
v nekaj tednih brez posledic.
Bolnik zahteva
štiriindvajseturni
štirindvajseturni
nadzor.