Raba predloga k/h
 H kavi so ponudili kilogram peciva, k čaju pa ničesar.
Preberi primer. Ali je pisec izbral pravo variatno predloga k/h ali ne?
Po njihovem mnenju v občini stremijo zgolj k kratkoročnim ciljem.
pravilno
napačno
Z nakupom srečk so skromno pripomogli h kritju stroškov.
pravilno
napačno
H reklamacijam vselej dodajte kopijo računa.
pravilno
napačno
Rada bi zaplesala, zapela, se stisnila k nekomu, ki si tudi to želi.
pravilno
napačno
Iz pretlačenega mesa kakija naredimo omako h šunki, svinjini ali divjačini.
pravilno
napačno
H gradivom imajo seveda tudi veliko pripomb.
pravilno
napačno
Spadam h generaciji , ki je res generacija užitka.
pravilno
napačno
Politika je danes bolj usmerjena h gospodarstvu kot pa duševnosti.
pravilno
napačno
Ko je mamin oče resneje zbolel, so k hiši poklicali duhovnika.
pravilno
napačno
Ko se je vrnila h grofici, sem žvrgolel kakor ptiček, ko vzide sonce.
pravilno
napačno