Raba predloga z/s
 S škafcem in krpo gre lažje kot z metlo.
Vpiši ustrezno možnost: predlog s ali z.
Dekleta
in
fantje
v
primerjavi
tistimi
iz
premožnejših
družin
redkeje
jedo
zajtrk
in
sadje
.
Takrat
se
je
porodila
ideja
,
da
bi
hkrati
stavbami
obnovili
tudi
park
.
Vse
je
bilo
novo
in
oznakami
,
da
gre
za
originalno
vojaško
robo
.
Lanskoletni
koncert
je
bil
fascinanten
,
saj
je
glasba
odlična
in
zvok
te
odnese
tega
sveta
.
Kovček
harmoniko
bi
zabrisal
tudi
skozi
okno
,
samo
da
bi
brhka
sošolka
prisedla
.
časovne
razdalje
enega
leta
so
stvari
videti
drugačne
kot
v
tistih
burnih
dneh
na
kraju
dogodka
.
Prostornina
piramide
je
enaka
tretjini
prostornine
prizme
enako
osnovno
ploskvijo
in
enako
višino
.
Sklop
predavanj
se
je
končal
ekskurzijo
po
avstrijski
Koroški
.
Res
ni
bilo
mogoče
starega
protokolarnega
letala
zamenjati
cenovno
ugodnejšim
?
Če
Word
ni
izdelal
varnostne
kopije
dokumenta
,
ga
lahko
poskusimo
rešiti
funkcijo
samoobnovitve
.